Međunarodni festival folklora „Stig Fest“

Međunarodni festival folklora u opštini Malo Crniće


Međunarodni festival folklora kao novi sadržaj programa rada Centra za kulturu bi imao značajan doprinos za razvoj naše opštine u pogledu kulture i turizma. Ideja je da od 2021. godine, naša ustanova bude domaćin festivala i ugosti nekoliko folklornih ansambala iz inostranstva, koja bi sa našim folklornim ansamblom pri Centru za kulturu, i ostalim kulturno-umetničkim društvima sa teritorije naše opštine pružila bogat dvodnevni program našim meštanima.

Program bi se održavao u dva naselja u našoj opštini, gde bi shodno mogućnostima organizacije, festival se jednog dana održao u Malom Crniću, a drugog dana u još jednom naselju naše opštine. Ideja proizilazi iz potrebe da naša opština i Centar za kulturu ostvare saradnju sa inostranim ansamblima i njihovim gradovima ili opštinama i tako pospešimo razvoj kulturne delatnosti u našoj opštini.

Saradnja bi bila zasnovana na uzvratnom gostoprimstvu za Folklorni ansambl opštine Malo Crniće, kao i za ostala kulturno-umetnička društva sa teritorije naše opštine. Ovakvom saradnjom, „razmenom“ kulturno-umetničkih programa bi značajno pristupili ostvarivanju opštih interesa - promocije naše opštine, ali i naše kulture i tradicije u inostranstvu. Festival će se održavati u drugoj polovini juna.